Pernil181 us ofereix un repartiment de proximitat al barri amb la coperativa TEB.