നാമെവിടെയാണ്?

Dirección: പേഷ്യോ ഡി സാൻ ജുവാൻ 181, 08037 ബാര്സിലോന, സ്പെയിൻ (esquina Antonio Maria Claret)

Metros: Joanic o Verdaguer

Horario aquí