நீங்கள் வாங்க முடியும் jamoneros Jamotec en nuestra tienda ஹாம் 181 இல் பார்சிலோனா, பேசியோ டி சான் ஜுவான் 181 இல் அமைந்துள்ளது.

Los jamoneros de la marca Jamotec están considerados de los mejores jamoneros que hay actualmente en el mercado.

jamonero jamotec r2 comprar barcelona

¿Qué hace que los soportes jamoneros Jamotec sean tan especiales?

Los jamoneros Jamotec se empezaron a fabricar en el año 1994. Lo que distinguía estos jamoneros era la integración del sistema de casquillo giratorio mediante el cual era mucho más sencillo girar el jamón o la paleta sin necesidad de sacar la pieza del soporte jamonero.

Los jamoneros de marca jamotec son de tipo profesional por sus prestaciones y diseño estético y novedoso. El casquillo es giratorio y el brazo del jamonero es plegable, lo que lo hace muy sencillo para transportar cómodamente.

Ven a por tu jamonero Jamotec a nuestra tienda Pernil 181, பார்சிலோனா. உங்களிடம் மேலும் கேள்விகள் இருந்தால், தொடர்பு எங்களுக்கு.