คลอง 13 จากชิลีสัมภาษณ์เราเกี่ยวกับโปรแกรมเกี่ยวกับผู้ผลิตพิซซ่าและวัตถุดิบที่ดีที่สุด. คาร์ลอสอธิบายประวัติศาสตร์ของเรามากกว่า 30 ปีและลักษณะของแฮมที่เราเลือกมากที่สุด. En su búsqueda de expertos del jamón en Barcelona nos eligieron por nuestra historia, nuestros productos de alta calidad y nuestro trato personalizado. Gracias Canal 13!!!