V súčasnej dobe máme premiéru s Čiernym piatkom v našom obchode Pyrenejského šunka v Barcelone. A priepustky budú mať prístup k výberu produktov za skvelé ceny!!!

blacl friday en tienda de jamon barcelona

blacl friday en tienda de jamon barcelona