અમે અમારા મિત્ર Dolors Mateu દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ખાસ રેસીપી સાથે તમને છોડી, ચોક્કસપણે એક મહાન રસોઈયા.

https://blogdecuina.blogspot.com.es/2016/05/navidad-hatillos-de-jamon-iberico-de-bellota-y.html

Hatillos de jamón ibérico de bellota y espárragos verdes

Hatillos de jamón ibérico de bellota y espárragos verdes