કેવી રીતે હેમ અને ખભા કાપી

હેમ કાપવી એ એક કળા છે. દરેક વ્યક્તિ કરી શકે છે હેમ અથવા ખભા કાપો પરંતુ કટ હેમને તેની બધી સુગંધ સાથે ખાવા માટે, તેને સારી તકનીકથી કાપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ની ઘણી આવૃત્તિઓ છે હેમ કેવી રીતે કાપવું, અમને સૌથી યોગ્ય લાગે તે અમે પ્રસ્તાવિત કરીએ છીએ., હંમેશા હેમના પ્રકાર પર આધાર રાખીને અને સૌથી ઉપર, જે ઝડપે આનો વપરાશ થશે..

અમે ઉત્પાદન કર્યું છે હેમ કાપવાની પ્રક્રિયાના છ વીડિયો જેથી તમે પ્રક્રિયાની તમામ વિગતો અને પગલાં જોઈ શકો.

 

અહીં તમારી પાસે પ્રથમ વિડિઓઝ છે:

 

હેમ કેવી રીતે કાપવી

અહીં તમે તમામ વીડિયો જોઈ શકો છો “ઇબેરીયન અથવા સેરાનો હેમ કેવી રીતે કાપવું”

 

 

શોલ્ડર કટ ખાસ છે અને હેમથી ખૂબ જ અલગ, તેથી જ અમે આ બનાવ્યા છે 5 પૅલેટ કેવી રીતે કાપવી તે બતાવવા માટે વિડિઓઝ. અહીં તમે પ્રથમ જોઈ શકો છો અને નીચેની લિંકને અનુસરીને તમે અન્યને શોધી શકશો.

 

ખભા કેવી રીતે કાપવા

અહીં તમારી પાસે તમામ વીડિયો છે “ઇબેરિયન અથવા પર્વતના ખભાને કેવી રીતે કાપવું”