ఇర్రెసిస్టిబుల్ కాంబినేషన్ foie: Jijona nougat మరియు కుక్కగొడుగుల

ఇర్రెసిస్టిబుల్ కాంబినేషన్ foie: Jijona nougat మరియు కుక్కగొడుగుల

Foie గ్రాస్ తత్వ రుచిని ఉత్పత్తులు ఒకటి. దాని మెత్తటి నిర్మాణం మరియు వాసన unmistakeable ఉంటాయి మరియు ఏ అంగిలి కోసం ఒక ఆహ్లాదం; మరియు ఇతర ఉత్పత్తులను కలిపి ఉన్నప్పుడు తోడైతే మరింత రుచికరమైన ఉంది. అన్ని లో కాబట్టి foie ప్రేమికులు ...